1. Anonymitet
  2. Oegentlighet
  3. Om uppgiftslämnaren
  4. Förhandsgranska
  5. Skickat
 

Din anmälan kan ske helt anonymt.

I sista steget i din anmälan, kan du dock frivilligt välja att lämna kontaktuppgifter. Dessa används i så fall enbart om Järfälla kommun vill ha kompletterande uppgifter. Järfälla kommun kontaktar då Interaktiv Säkerhet för att ny kontakt ska tas med anmälaren. Järfälla kommun erhåller aldrig kontaktuppgifterna, utan dessa finns enbart hos Interaktiv Säkerhet.

Laddar...