Lämna en ny anmälan här

Järfälla kommun anlitar Interaktiv Säkerhet som externt ombud för mottagande av anmälningar. Det är frivilligt att uppge kontaktuppgifter, men är att föredra om behov finns för kompletterande frågor.  

När du lämnat din anmälan rapporterar Interaktiv Säkerhet det vidare till Järfälla kommun. Ansvarig för funktionen hos Järfälla kommun gör en bedömning av hur din anmälan ska behandlas. Beroende på ärendets art kan det leda till att en utredning inleds. Järfälla kommun avgör vem som bör göra utredningen. 

Klicka här för att läsa mer om Järfälla kommuns riktlinjer för visslarfunktionen i sin helhet.