Anmäl misstanke om korruption, mutor eller jäv

Denna Whistleblowerservice drivs av Interaktiv Säkerhet. Interaktiv Säkerhet är en extern leverantör till Järfälla kommun.

Interaktiv Säkerhet garanterar full anonymitet och sekretess igenom hela ärendeprocessen.

Som Whistleblower är du alltid anonym och ges möjlighet att rapportera om misstänka oegentligheter på Järfälla kommun.

Järfälla kommun uppmuntrar anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra att rapportera misstänka händelser in till Whistleblowerservicen hos Interaktiv Säkerhet.

Genom att klicka på knappen "Lämna anmälan här" kommer du till anmälningsformuläret. Du kan välja att anmäla på fyra olika sätt:


 • Genom att fylla i formuläret på sidan.
 • Genom att skicka e-post med din anmälan.
 • Genom att ringa till Interaktiv Säkerhet, vardagar 08.00-16.30. Tel: 0774 10 36 43
 • Genom att skicka brev med din anmälan till:
  Interaktiv Säkerhet
  "Järfälla Kommun"
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka som är inblandande.
 • Frivillig kontaktinformation (ex. namn, telefonnummer, e-postadress)
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

OBS!

Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten "Behandling av personuppgifter" under menyn innan du skickar in din anmälan.

Vad kan anmälas?

Här kan du anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation som rör:

 • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning eller förfalskning.
 • Korrupt beteende som missbruk av ställning.
 • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
 • Allvarliga miljöbrott.
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
 • Allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen.

För att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål hänvisar vi till kommunens egen kundtjänst.

Vem kan anmälas

Enligt Integritetsskyddsmyndighetens föreskrift så måste vissa kriterier uppfyllas för vem som kan anmälas i en visslarfunktion.

Det går endast att anmäla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner inom Järfälla kommun.

Så hanteras din anmälan

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar externt ombud för alla anmälningar.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer, som du använder för all vidare dialog kring ärendet som t.ex. kompletteringar och återkoppling av status.

När ny anmälan kommer in till Interaktiv Säkerhet anonymiseras den omgående för att säkerställa att du som anmäler förblir anonym mot Järfälla kommun.

Det anonymiserade ärendet skickas sedan vidare till Järfälla kommun som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Om det är nödvändigt kan Interaktiv Säkerhet ta kontakt med den som anmält ett ärende för att ställa kompletterande frågor.

Externa ombud Interaktiv Säkerhet och CCG Europe är helt fristående från Järfälla kommun och agerar som ojäviga partner i relation till den aktuella händelsen.

Dialog med externa ombud är helt konfidentiella. Telefonsamtal spelas inte in, och inga IP-adresser registreras.